Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

664 49 Ostopovice

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Datová schránka: 5kkapxr

Starosta: Jan Symon

E-mail: starosta@ostopovice.cz

Tel.: +420 606 782 982

 

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Další > Spolky a kluby

Tělocvičná jednota Sokol Ostopovice

Adresa: Osvobození 4, Ostopovice

Kontakt: Starosta Pavel Krejčík, tel. +420 602 743 068

Web: www.tjsokolostopovice.cz

TJ Sokol Ostopovice provozuje činnost oddílů národní házené a stolního tenisu. Mimo to také organizuje cvičení žen a malou kopanou. Dále pronajímá tenisový kurt a házenkářské hřiště.

Oddíl Národní házené

Družstva - přípravka, mladší a starší žáci, žačky, dorost a muži. Mládežnická družstva hrají krajský přebor, v posledních letech se pravidelně některé z družstev účastní Mistrovství případně přeboru ČR mládeže. Družstvo mužů  hraje II. ligu národní házené.

Informace o aktuálním dění, výsledcích a rozpisů tréninků jsou na webových stránkách.

Oddíl Stolního tenisu

Družstva mladších a starších žáků a mužů se účastní okresních soutěží. Muži hrají II. a III. třídu okresního přeboru.

Cvičení ženy

Středa 18.30-19.30hod. - rehabilitační cvičení, cvičitelka Jana Spiříková

Neděle 19.00-20.00hod. - cvičitelka Ivana Budíková

Malá kopaná

Neděle 17.00 - 18.30hod. - Marek Vašák tel. +420 724 063 294 - muži všech věkových kategorií.

Pronájmy sportovišť

Tenisový kurt - dlouhodobý i krátkodobý pronájem zajišťuje P.Vlach tel. +420 602 758 222.

Házenkářské hřiště - pronájem řeší P.Krejčík.

Rozvrh hodin na všech sportovištích, rozpis zápasů, výsledky, fotogalerie a ostatní informace najdete na www.tjsokolostopovice.cz

Svaz Chovatelů

Web: www.cschostopovice.wbs.cz

Vznik prvního spolku chovatelů se datuje rokem 1925, kdy několik nadšenců vytvořilo organizaci, která za předsednictví přítele Petra Veselého se postupně začala zabývat chovem drobného zvířectva. Chod spolku byl přerušen počátkem okupace.

Činnost stávající organizace byla obnovena v roce 1964 z iniciativy přítele Petra Krajpla st., který byl prvním předsedou se členskou základnou čítající 17 chovatelů. Dalšími předsedy byli Ing. St. Procházka, následován St. Vaníčkem, od r. 1990 L.Polcarem. V roce 2002 převzal funkci předsedy J.Šauer a v dnešní době je předsedou Stanislav Šmíd.

Členská základna se rozrůstala tak, že v 80. letech měla 74 členů, nejen z Ostopovic, ale i z okolních obcí a města Brna. Činnost se soustředila na zkvalitnění čistokrevných chovů. Při místní ZŠ byl založen chovatelský kroužek s chovnými zvířaty pod vedením ředitelky J. Procházkové.

V roce 1969 byla uspořádána první místní výstava ( v pohostinství ) a od té doby jsou tyto akce pořádány každoročně, z toho byly dvě okresní výstavy. Pravidelně jsou vystavováni králíci, drůbež (hrabavá i vodní), holubi, okrasné a exotické ptactvo. Nutnost výměny chovných materiálů vyústila ve spolupráci s okolními organizacemi založením soutěžního sdružení Ořechov, Troubsko, Radostice a Ostopovice v roce 1984. V následujících letech omezila činnost ZO Troubsko a ze sdružení odstoupila. Později se sdružení rozrostlo o ZO Ivančice a ZO Veverské Knínice a v tomto složení soutěží dodnes. Od roku 1976 je v provozu líheň kuřat, která v té době produkovala 5 - 10 tisíc kuřat v 7mi - 10ti druzích za jednu sezónu. Násadová vejce dodávali převážně naši chovatelé z rozmnožovacích chovů.

Po celou dobu trvání ZO pořádáme zájezdy pro členy a rodinné příslušníky s chovatelskou tématikou.

Doufáme, že tento stručný přehled vývoje chovatelské činnosti v Ostopovicích, jehož vyvrcholením je i výstava, Vás uspokojí a věříme, že nás navštívíte i v letech následujících.

Myslivecké sdružení Bobrava Nebovidy - Ostopovice

Obecně na úvod

"Myslivostí se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti Českého národního kulturního dědictví."
(Zákon o myslivosti 449/2001)

Z historie víme, že až do roku 1932 byly honitby pronajímány přespolním zájemcům, kteří si je mohli zaplatit. V tomto roce byla poprvé umožněna myslivost místním občanům a tím byl vlastně dán základ pro vznik lidové myslivosti. V roce 1958 se slučují myslivecké organizace Nebovidy a Ostopovice a takto je to s některými změnami v mezidobí doposud.

Myslivci jsou organizováni v Mysliveckých sdruženích. Úkolem sdružení je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a podmínkám nájemní smlouvy. Při své činnosti sdružení spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na úseku myslivosti, zemědělství, lesního hospodářství, ochrany přírody a na dalších úsecích. Sdružení se řídí zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy (stanovy MS).

MS Bobrava si pronajímá honitbu od honebního společenstva Bobrava Nebovidy - Ostopovice. Rozloha pronajaté plochy činí 583 ha. Počet členů MS je 22, z každé obce asi 50%. Držitel honitby je ze zákona povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře. Neoddělitelnou součástí je přikrmování zvěře, zejména v zimních měsících, v době, kdy zvěř strádá.

Výkonným orgánem sdružení je výbor, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Jménem sdružení jedná předseda.

MS Bobrava Nebovidy

Složení

V současné době je výbor MS Bobrava Nebovidy - Ostopovice v tomto složení:

Předseda: Leoš Svoboda, tel.: +420 721 413 044

Myslivecká stráž: Tomáš Rejda, tel.: +420 737 420 399

Mysl. hospodář: Pavel Polcar, tel.: +420 606 097 814

Jednatel: Pavel Jirků, tel.: +420 777 000 510

Fin.hospodář: Lucie Slabá

Kult. prac. ref.: Jan Pluháček, tel.: +420 723 515 785

Kynologický ref.: Pavel Rejda

Uživatel honitby je mimo jiné povinen pro každých započatých 500 ha ustanovit jednu mysliveckou stráž. Úkolem myslivecké stráže je plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti. Oprávnění mysl. stráže přesně vymezuje Zákon o myslivosti.

Za MS Bobrava Nebovidy-Ostopovice je to Pavel Polcar (tel.: +420 724 021 193) a Petr Miller (tel.: +420 777 074 592)

Z kulturní činnosti je nejvýznamnější událostí roku myslivecký karneval "U Tří bříz" v Ostopovicích, pořádaný pravidelně třetí sobotu v červenci. Další kulturní akcí je lednový ples v sokolovně v Ostopovicích. Mimo jiné se myslivci podílejí např. na dětském dni v červnu na chatě "U Tří bříz".

Mateřské centrum

Cvičení s dětmi a tvoření s dětmi.

Otevírací doba:

Úterý 9:30 - 11:30
Pátek 16:00 - 18:00

Kontakt: Jana Ševečková, tel.: +420 728 474 715, e-mail: mc.ostopovice@seznam.cz

Facebook: www.facebook.com/materskecentrumOstopovice

 

KLUB SENIORŮ OSTOPOVICE

Cílem klubu je pomáhat našim seniorům snadněji snášet důsledky stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života. Na různých setkáních si mohou se svými vrstevníky pobesedovat, pobavit se a zavzpomínat na to, co bylo. Aktivity jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem spoluobčanů – seniorů.

Náplň akcí konaných během roku je obdobná jako v minulých letech. V únoru je plesové dostaveníčko v sokolovně, v březnu a listopadu v sále restaurace U Volejníků posezení s hudbou, kde se senioři pobaví, zazpívají si, i zatančí. V prosinci na Mikulášské zábavě si rozdají dárky. Dále je na jaře jednodenní poznávací zájezd zakončený posezením ve vinném sklípku, a jednodenní poznávací zájezd po pamětihodnostech na Moravě. O prázdninách jednu sobotu pořádáme velmi oblíbenou jízdu na dračích lodích z Pisárek do Komína a zpět. Začátkem měsíce září již tradičně jezdíme na čtyřdenní zájezd do našich hor.

Mimo těchto „základních“ akcí pořádáme pro seniory besedy se zajímavými lidmi na zajímavá témata. Nezapomínáme ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností pro letité jubilanty v obci. Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením. Velmi dobrou spolupráci máme se Základní školou v Ostopovicích, kde pomáháme při jejich akcích. Také obecní veřejné akce jsou většinou s naší pomocí. Zkrátka snažíme se být i v životě obce prospěšnými.

STRUČNÁ HISTORIE KLUBU

Již od 60. let minulého století v naší obci působí Klub důchodců. Dle vzpomínek starších byly jeho aktivity obdobné jako nyní. Klub vedl po jeho založení nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová, pak Cyril Matýšek a v 90. letech až do své smrti v roce 1997 Ladislav Horák, poté do roku 2010 Juraj Grexa. Do roku 2022 Jaromír Coufal. Současným předsedou klubu je Viktor Bečka.

Klub důchodců je od 1. května 2014 přejmenován na Klub seniorů při Obecním úřadu Ostopovice. Obecní úřad dle svých možností finančně přispívá na činnost našeho klubu.

Předseda Klubu seniorů při OÚ Ostopovice: Viktor Bečka

Tel.: +420 737 502 837

E-mail: ViktorBecka@seznam.cz

Aktuální informace naleznete na webových stránkách klubu:

Klub seniorů Ostopovice (klub-senioru-ostopovice.cz)