Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

664 49 Ostopovice

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Datová schránka: 5kkapxr

Starosta: Jan Symon

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Tel.: +420 606 782 982

 

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Sociální služby

Sociální služby

Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Rodina a děti

Pomoc při poruchách příjmu potravy

Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji

socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz

Rodina a děti

Co je sociálně-právní ochrana dětí?

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se takovou ochranou rozumí:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana jeho oprávněných zájmů a ochrana jeho jmění,
 • úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Kdo je orgánem sociálně-právní ochrany dětí?

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • obecní úřady,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí,
 • Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (orgán „SPOD“) Obecního úřadu Ostopovice vykonává činnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu pro obecní úřady. Na tuto činnost navazuje Městský úřad Šlapanice, který je úřadem obce s rozšířenou působností.

Všechny orgány sociálně-právní ochrany dětí se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Podle výše citovaného zákona je každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou tyto povinnosti plnit.

Dítě má právo požádat i bez vědomí rodičů orgány sociálně-právní ochrany, školy, zdravotnická a další zařízení o pomocpři ochraně svého života a dalších svých práv. Požádané subjekty jsou povinny pomoc dítěti poskytnout.

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat, a to i bez přítomnosti rodičů. Těmto názorům se věnuje náležitá pozornost.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany. Ten je povinen v rozsahu své působnosti pomoc poskytnout.

Rodičovská odpovědnost je soubor práv a povinností v péči o dítě. Zejména v péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Zahrnuje i ochranu dítěte, udržování osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělávání. Rodičovskou odpovědností je i zastupování dítěte a spravování jeho jmění, rovněž i určení místa jeho bydliště. Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a končí nabytím jeho plné svéprávnosti.

Zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany jsou oprávněni navštívit dítě a rodinu v prostředí, ve kterém žijí, provádět šetření v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Přitom se prokazují písemným oprávněním vystaveným svým zaměstnavatelem.

Na koho konkrétně je možné se obrátit?

 • OSPOD obecního úřadu Ostopovice: Po a St 8:00 - 17:00 h, Út, Čt, Pá 8:00 - 12:00
 • OSPOD Městského úřadu Šlapanice : zajišťuje agendu v provozní době úřadu a také mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, může podat každý, kdo se cítí poškozen na právech a právech chráněných zájmech svých či dítěte, a to učiněným opatřením nebo jednáním orgánu SPOD. Stížnost lze podat písemně i ústně. Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu. Vyřizování stížností se řídí platnými právními předpisy.

Pomoc při poruchách příjmu potravy

Centrum Anabell - pomoc při poruchách příjmů potravy