Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

664 49 Ostopovice

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Datová schránka: 5kkapxr

Starosta: Jan Symon

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Tel.: +420 606 782 982

 

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Podmínky podání elektronické pošty

Obecní úřad Ostopovice umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Možné způsoby podání:

  • prostřednictvím e-mailu na adresu epodatelna@ostopovice.cz
  • na technickém nosiči dat podaném poštou nebo osobně na podatelně Obecního úřadu Ostopovice, U Kaple 5

Elektronická podání se stahují každý úřední den v průběhu pracovní doby a na podatelně se přijímá technický nosič též vždy v úřední den během pracovní doby.

Adresa elektronické podatelny:

epodatelna@ostopovice.cz

Formáty datových zpráv:

txt, rtf, pdf, jpg, gif

Technický nosič dat:

CD-ROM, Flash disk

Při poslání poštou bude technický nosič dat vrácen jen na výslovnou žádost. Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.

Seznam oprávněných zaměstnanců obecního úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Ing. Radka Švihálková - administrativní pracovnice
Sériové číslo certifikátu: 52059, certifikát vydaný Certifikační autoritou PostSignum QCA

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy - pokud lze z přijatého elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele tohoto obsahu:

"Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny byla přijata ke zpracování dne...... Pokud budete chtít zjistit aktuální stav zpracování Vaší zásilky, pošlete podatelně obecního úřadu dotaz na číslo jednací......
S pozdravem
Obec Ostopovice"

Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny OÚ.

Postup u chybného formátu zprávy nebo infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem apod., nebo neprojde předepsanými kontrolami např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti a validity elektronického podpisu, bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli - pokud lze z doručeného elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele, zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí tohoto obsahu:

"Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny NEBYLA přijata do zpracování. Důvod odmítnutí: ...
S pozdravem
Obec Ostopovice"

Součástí sdělení o nepřijetí datové zprávy je elektronický podpis zaměstnance podatelny OÚ Ostopovice.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti vztahující se k použití uznávaného elektronického podpisu:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo

Podání nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky obecního úřadu a fyzickými nebo právnickými osobami.