Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

664 49 Ostopovice

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Datová schránka: 5kkapxr

Starosta: Jan Symon

E-mail: starosta@ostopovice.cz

Tel.: +420 606 782 982

 

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace > Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu z obce probíhá 1x za 14 dní,

vždy ve středu v sudém kalendářním týdnu mezi 6:00 - 14:00 hod.

Svoz odpadu z obce Ostopovice zajišťuje společnost SAKO Brno, a.s.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází na ulici Družstevní, za viaduktem.

22_sběrný dvůr Ostopovice_m.jpg

Provozní doba:

Duben - říjen

Pondělí 13:00 - 17:00
Středa 13:00 - 19:00
Sobota   8:00 - 12:00

Listopad - březen

Středa 13:00 - 17:00
Sobota v sudém kalendářním týdnu   8:00 - 11:00

V případě potřeby dovozu odpadu mimo otevírací dobu

kontaktujte obsluhu na tel. +420 775 539 230.

Upozornění:

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan

plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky a poplatek uhradil.

Zodpovědná osoba:

René Dobrovský

tel.: +420 775 539 230

email: sbernydvur@ostopovice.cz

Poskytované služby:

 • ukládka veškerého odpadu - seznam viz níže
 • tisk QR kódů na označení pytlů
 • prodej pytlů na separovaný odpad
 • půjčování motorových zahradních štěpkovačů
 • štěpkování
 • odvoz kompostovatelného zahradního odpadu, po tel. dohodě 2 dny předem, tel. +420 775 539 230 - odvoz kompostovatelného odpadu lze objednat ve dnech: pondělí 9:00 - 12:00, středu 13:00 -15:00. Cena je 300,- Kč/odvoz, bez nakládky.

Ceník služeb spojených s údržbou obce a provozem sběrného dvora

Půjčování malého motorového štěpkovače Eliet Minor/Viking

pro občany obce zdarma

štěpkování do průměru 5 cm

zapůjčení oproti vratné kauci ve výši 2000,-Kč

Smlouvy o výpůjčce - štěpkovač Eliet

Předávací protokol - štěpkovač Eliet

Smlouva o výpůjčce - drtič Viking

Předávací protokol - drtič Viking

Pytlový sběr odpadu

Pytlový svoz dům od domu probíhá 1 krát za 14 dní, vždy v úterý od 7:00 ve stejných týdnech, kdy se sváží popelnice, tj. v sudých kalendářních týdnech. Pytle umístěte před dům nejpozději do 8:00. Později umístěné pytle před dům nemusí být svezeny. Dodržujte prosím tento čas, pomůžete nám k plynulému průběhu pytlového svozu. Počet pytlů s kompostovatelným odpadem jsou maximálně tři od jednoho domu na jeden svoz.

Termíny svozů

Pytlový svoz dům od domu probíhá 1 krát za 14 dní, vždy v úterý ve stejném týdnu, kdy se sváží popelnice, tj. v sudých kalendářních týdnech.

Harmonogram pytlového svozu na rok 2024

leden

9.1.

23.1.

 

únor

6.2.

20.2.

 

březen

5.3.

19.3.

 

duben

2.4.

16.4.

 30.4.

květen

14.5.

28.5.

 

červen

11.6.

25.6.

 

červenec

9.7.

23.7.

 

srpen

6.8.

20.8.

 

září

3.9.

17.9.

 

říjen

1.10.

15.10.

29.10. 

listopad

12.11.

26.11.

 

prosinec

10.12.

 

 

Evidence pytlového sběru

econit.chytreodpady.cz/AdminLogin

Jak se do systému zapojit?

Pro zapojení do systému pytlového sběru potřebujete soubor samolepících etiket s QR kódem pro označení pytlů s vytříděným plastem a papírem. Etikety získáte na požádání od pracovníka sběrného dvoru. Touto etiketou označíte pytel o objemu minimálně 120 litrů s vytříděným plastem (žlutý pytel) nebo papírem (modrý pytel, papír je však možné ke svozu chystat také v balících). Takto označený pytel nebo balík nachystáte v den svozu před svým domem. Pracovníci obce pak pytle svezou na sběrný dvůr, zváží a zaevidují.

V každém domě je etiketa kvůli jednotné evidenci přidělena na celou domácnost. V bytových domech je etiketa vystavena na domácnost v rámci bytové jednotky. Pokud však v rámci jedné bytové jednotky žijí osoby s jiným příjmením, prosíme o nahlášení této skutečnosti telefonicky nebo emailem na OÚ kvůli řádnému započtení dosažené slevy všem členům domácnosti. Stejně tak v případě, že etikety obdrží na své jméno více členů domácnosti, prosíme o nahlášení této skutečnosti.

Nárok na slevu z poplatku za odpad každému poplatníkovi vzniká po odevzdání 8 kg plastu a 10 kg papíru v kalendářním roce. Po dosažení 16 kg plastu a 20 kg papírů získává nárok na slevu z poplatku další člen domácnosti atd.

Může se však stát, že v jednom domě hospodaří více domácností odděleně a proto se rozhodnete třídit a evidovat odděleně i odpad. V tomto případě se obraťte na pracovníky sběrného dvora, kde Vám budou vytištěny etikety pro další domácnost v domě dle Vašeho přání. Obdobně postupujte i v případě, že budete chtít etikety vystavit na jinou domácnost, případně že vám už všechny etikety dojdou a budete chtít vytisknout nové.

V případě zjištění chybných nebo chybějících údajů v evidenci pytlového sběru prosím pište na sbernydvur@ostopovice.cz. Chybné údaje budou následně opraveny.

Aktualizace stavu pytlového svozu probíhá průběžně, kontroly provádějte vždy na konci měsíce. Na níže uvedené internetové stránce se pomocí obdržených přihlašovacích údajů můžete přihlásit do svého účtu, kde naleznete průběžný stav evidence odevzdaných pytlů.

Jak postupovat při třídění odpadu do pytlů?

Papír - modré pytle a balíky

Co do modrého pytle či balíku patří:

 • noviny a časopisy
 • katalogy, telefonní seznamy
 • knihy bez vazby a desek z PVC
 • sešity, kancelářský papír
 • krabice, papírová lepenka
 • reklamní letáky
 • neznečištěné papírové sáčky
 • čistý obalový papír
 • bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku

Co do modrého pytle či balíku nepatří:

 • papír znečištěný potravinami
 • hygienicky závadný papír (obvazy, vložky, papírové plenky)
 • voskovaný papír
 • pauzovací papír
 • asfaltový a dehtový papír
 • celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby)

Plasty - žluté pytle

Co do žlutého pytle patří:

 • plastové výrobky z následujících materiálů: PET, PP, PS, PE -LD, PE, HD
 • vymyté plastové obaly (přepravky)
 • nápojové kartony
 • plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin, apod.)
 • plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
 • vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin
 • pěnový polystyren
 • fólie
 • láhve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetických přípravků apod.

Co do žlutého pytle nepatří:

 • obalové materiály vrstvené
 • výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny apod.)
 • pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě pěnového polystyrenu
 • elektrické kabely
 • plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod.
 • plastové díly s kovovými částicemi
 • textilie z umělých vláken

Kompostovatelný odpad ze zahrad - zelené pytle

Co do zeleného pytle patří:

 • listí, tráva
 • naštěpované větve
 • zbytkový zahradní odpad

Kovy - šedé pytle

Co do šedého pytle patří:

 • plechovky od nápojů a konzerv
 • staré kovové nádobí
 • veškerý další kov

Tip: Jak do jednoho pytle dostanete alespoň 3,5 kg plastu? Koukněte se na video na:

www.youtube.com/watch?v=yqmrzK80v2A

Jak označit balík nebo pytel s odpady?

Štítek s QR kódem nalepte na dobře viditelné místo balíku nebo pytle. U pytlů doporučujeme nalepit samolepku pod úvazek pytle a zbytek úvazku přehrnout tak, aby ke štítku neměla přístup voda a štítek zůstal čitelný. Nepřelepujte štítky lepicí páskou.

Papír je možné odevzdávat také v balících, není třeba používat pytle. V tomto případě je však třeba, aby celková hmotnost balíku byla minimálně 5 kg. Takto připravený balík papíru nebo krabici opět označte etiketou s QR kódem.

Pozor, etikety pro papír a plast se liší - pro správnou evidenci je třeba použít odpovídající etiketu!

Kde získáte vhodné pytle?

Na plast:

Žluté pytle na plast můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 5,-Kč/kus. Můžete však používat i pytle vlastní o minimálním objemu 120 l.

Na papír:

Modré pytle na papír můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 5,-Kč/kus. Papír však můžete odevzdávat i v balících o váze kolem 5 kg či více.

Na zahradní odpad:

Zelené pytle na zbytkový zahradní odpad můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 11,-Kč/kus. Svoz zbytkového zahradní odpadu je však pouze doplňkovou službou v rámci pytlového sběru odpadu a kompostovatelný odpad by měl být primárně ukládán do domácích kompostérů.

Proč používáme adresné označení producenta odpadů?

Identifikace pomocí QR kódu na balíku papíru nebo pytli s plasty a nápojovými kartóny nám umožňuje zpětně kontrolovat kvalitu třídění producenta. Sledujeme kdo a jak se do systému zapojil. To umožní každému uživateli získat odměnu za třídění. Její výše závisí na množství odevzdaného odpadu. Pracovníci obce při svozu kontrolují, zda připravené balíky a pytle splňují minimální hodnoty (velikost) a zda jsou dodržovány zásady čistoty při třídění.

 • Pokud zjistí, že je vše v pořádku, pytle nebo balíky odvezou.
 • Pokud zjistí nějaký nedostatek u balíků nebo pytlů označených QR kódem, označí tyto balíky nebo pytle samolepkou a ponechají je na místě. Tím ten, kdo odpady odevzdal, získá informaci, že to nebylo v pořádku a může vše napravit a odevzdat při dalším svozu.
 • Pokud zjistí, že balíky nebo pytle nejsou označeny QR kódem, budou odvezeny. Má se za to, že ten kdo tak učinil, ví, že za takto odevzdaný odpad nebude zaevidován a nezíská odměnu.

 

Slevy

Nárok na slevu z poplatku za odpady za zapojení do projektu pytlového sběru a domácího kompostování

Každý poplatník, který se do systému pytlového sběru aktivně zapojí, získává nárok na úlevu od poplatků za odpad a to 200 Kč při odevzdání min 8 kg plastů a 10 kg papíru na poplatníka za rok. Dalších 50 Kč slevu získá poplatník za zapojení do systému domácího kompostování. Zapojením do systému domácího kompostování se rozumí buď uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru (stačí jeden člen domácnosti), nebo trvalé bydliště v bytovém domě zapojeném do systému komunitního kompostování. Pokud se na poplatníka nevztahuje žádná z těchto variant, musí pro uznání slevy doložit čestného prohlášení o zapojení domácnosti do systému domácího kompostování (stačí jedna osoba v domácnosti) a to nejpozději v termínu splatnosti poplatku, tj. do konce května kalendářního roku. Vzor čestného prohlášení je k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení zde:

Čestné prohlášení o zapojení do systému domácího kompostování

Re-Use centrum

Co vlastně Re-Use znamená a jak bude fungovat?

Re-Use centrum je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužili ještě někomu jinému.

Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebné funkční věci dál a prodloužit tak jejich životnost a snížit tvoru odpadů.

V Re-Use („znovu využij“) centru si tak můžete pořídit použité věci, které darovali ostatní. Nemusíte měnit, tedy odnést si něco za Vaše věci. Můžete jen darovat nebo jen pořizovat. Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitých předmětů obci Ostopovice, která je prostřednictvím Re – Use centra následně poskytne zdarma.

 PROVOZNÍ   ŘÁD  RE – USE centra Ostopovice

   1.Základní údaje:

Provozování a obsluhu zajišťuje:

Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

Ostopovice, 664 49

IČ: 00282294

Tel.: 775539230

E-mail: sbernydvur@ostopovice.cz

Vedoucí pracoviště: René Dobrovský

  2.Umístění Re – Use centra:

Re – Use centrum je umístěno v areálu sběrného dvora obce Ostopovice, na ulici Družstevní.

Provozní doba je shodná s provozní dobou sběrného dvora.

 3.Obecné údaje

Re – Use centrum bylo zřízeno s cílem prodloužení životního cyklu jednotlivých předmětů a snížení množství vznikajícího odpadu.

  4.Princip projektu Re – Use

 • Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitých předmětů Obci Ostopovice, která je prostřednictvím Re – Use centra následně vydá zájemcům zdarma.
 • Re-Use centrum přijímá tyto předměty:

Kuchyňské nádobí a vybavení, dekorace do domácnosti, zahradnické potřeby, řemeslné nářadí, sportovní potřeby, hračky a společenské hry, knihy, CD gramodesky, umělecké předměty, hudební nástroje, hodiny a budíky, kočárky a autosedačky, kufry a tašky

Předávané věci musí být funkční a čisté

 • Re-Use centrum nepřijímá:

elektroniku, čalouněný nábytek, nábytek větších rozměrů, matrace a peřiny, oblečení a obuv, stavební materiál , zvířecí hračky a pelechy

 • Odložení věcí do Re-Use nelze nárokovat, o uložení dané věci rozhoduje obsluha.

 5.Specifické údaje Re – Use centra Ostopovice

 • Odložením předmětů v  RE – Use centru dochází k bezúplatnému a nevratnému převedení vlastnictví k movité věci z dárce na Obec Ostopovice.
 • Předávající předáním věci ztrácí veškerá vlastnická práva k předávanému předmětu
 • Přebírající je povinen seznámit se před převzetím se stavem přebíraného předmětu. Převzetím předmětu bere přebírající na vědomí, že přebíraný předmět je věcí použitou a přebírajícímu nenáleží právo z vadného plnění, či právo na reklamaci, a to ani v případě zjištění skrytých vad u převzatého předmětu.
 • Obec Ostopovice neodpovídá za škodu či újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním předmětů převzatých v RE – Use centru
 • Dárce i příjemce  je seznámen s tímto provozním řádem a odložením předmětu nebo převzetím  stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí a že mu rozumí.