PROSBA O POMOC S ÚKLIDEM OBCE

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

 

jak jistě víte, blíží se termín Mladých hodů (22.-23.6.) a také návštěvy hodnotící komise soutěže Entente Florale europe (30. 6.). Naši pracovníci aktuálně věnují maximální úsilí úklidu a údržbě obce, aby bylo vše včas připraveno a Ostopovice se mohly prezentovat v tom nejlepším možném světle. A právě proto si nyní dovolujeme požádat o pomoc s úklidem obce i Vás. Pomůže nám zejména úklid chodníků u Vašich domů, případně i úprava a občasná zálivka záhonů a další zeleně ve Vašem okolí. Za případnou pomoc Vám moc děkujeme!

 

Jan Symon, starosta

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích 11.04.2018
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2016, o regulaci provozování hazardních her 01.01.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2016, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 01.01.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2015
Nařízení obce Ostopovice č. 1/2014, kterým se vydává „Tržní řád“ 15.08.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice. 01.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.3/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 01.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.4/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Ostopovice. 13.09.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2008 o místním poplatků ze psů 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 16.06.2006
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2005 - Požární řád obce, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2004, požární řád, ze dne 15. 12. 2004 18.10.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 15.06.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2004 - Požární řád 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o závazných částech územního plánu obce 24.07.2000