Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2016, o regulaci provozování hazardních her 01.01.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2016, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 01.01.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2015
Nařízení obce Ostopovice č. 1/2014, kterým se vydává „Tržní řád“ 15.08.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 11.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice. 01.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.3/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 01.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.4/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Ostopovice. 13.09.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.1/2010 14.06.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích 15.07.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 27.09.2010
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 27.09.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2008 o místním poplatků ze psů 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 18. 12. 2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2007
Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 16.06.2006
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 18. 12. 2002 01.01.2006
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2005 - Požární řád obce, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2004, požární řád, ze dne 15. 12. 2004 18.10.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 15.06.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2004 - Požární řád 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2003, o místních poplatcích 09.11.2004
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 18.12.2002 01.01.2004
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2003 o místních poplatcích 01.01.2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 01.04.2003
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2003
Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s odpadem 01.01.2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o závazných částech územního plánu obce 24.07.2000