Výbory

Kontrolní výbor

předseda: Ing. Pavel Papajoanu

členové kontrolního výboru:
Luboš Dobšík
Ing. David Šmídek

 

Finanční výbor

předseda: Ing. Lukáš Hanák

členové finančního výboru:
Ing. Petr Vlach
Ing. Arch. Boris Canov